Om mig

Det væsentlige for dig, er at du får et blivende resultat, ud af et forløb med mig.
Kodeordet her er blivende. Det er ikke bare noget som du husker at have hørt om ”på et tidspunkt”. 
Resultatet skal være blivende og derfor har jeg udviklet en model, som sikre netop dette = Et Blivende Resultat!

Hvorfor StephanRH og ikke et smart firmanavn?
Det er der 2 årsager til:

Metoderne:

Overordnet set bygger min tilgang til coaching på 2 forskellige coaching retninger, som supplerer hinanden optimalt.Jeg har en uddannelse som Mental træner og Performance coach samt en uddannelse som Transition coach.Hvor den ene tager udgangspunkt i din mentale tilgang til livet, både i din hverdag såvel som ved maksimal udfordring, tager den anden udgangspunkt i forandringer du ønsker eller er kommet i. Man kan tillige sige, at den ene tilgang til coaching er via handling og den anden via refleksion og dialog. Fællesnævneren for begge er, at du er centrum. Det er dig som definerer behovet – og jeg vælger “rummet” og værktøjerne til at hjælpe dig bedst muligt.

Mine kernekompetencer er udviklet i en meget bred og alsidig livserfaring, stammende fra mange forskellige brancher og aktiviteter. Jeg har en fortidig og nutid som elitehåndboldspille, springrytter, buejæger, langrendsløber (Vasa 90K) m.fl. samt erhvervserfaring som spænder fra klargøringsmand på gulvet, F-16 pilot og officer i forsvaret, til bestyrelsesformand i finanssektoren – og så har jeg har et drive med et brændende ønske om at hjælpe dig hvor jeg kan.

Det er det brændende ønske om at hjælpe, der motivere mig i coaching erhvervet.

Mine kerneområder er:

Hvis du vil se hele min erhvervsbaggrund, finder du mig nemt på LinkedIn.

MMT™ Mental træner og Performance coach v/Rasmus Bagger– Uddannelsen er funderet på flere internationalt anerkendte mental trænere og life coaches så som Tony Robbins, Steven Covey, Brandon Burchard, Dr Dispensa etc.
Den er vidt favnende og indeholder således desuden NLP, Kinesiologi, div. selvtillids øvelser samt certificering i personligheds profilering E-stimate (DISC)

Transition Coach akkrediteret af EMCC* – Uddannelsen er udviklet på baggrund af 8 kernekompetencer, som overordnet set er beskrevet og defineret af European Mentoring & Coaching Council. De 8 kompetencer er : Selvforståelse, selvledelse, kontraktforhandling, relationsopbygning, facilitering af læring og indsigt, målsætning og handlekraft, anvendelse af modeller og tekniker, evaluering.

Transition kan defineres som det der sker i vores bevidsthed i forbindelse med en forandring, hvor selve forandringen sker ”udenfor” i vores omverden (nær/fjern)

Jeg glæder mig til at møde dig.
De bedste hilsner

Stephan Hrynczuk

*EMCC = European Mentoring & Coaching Council.